Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Site permissions audit service

Content management systems, blogs and contact forms rely on precise file and folder permissions. If your site isn't functioning properly or you're having file permissions problems or folder permissions problems, it may be time for a permissions audit. Improper permissions can impede site functionality and possibly open up your site to an attacker. Our team of experts can perform a permissions audit on your site and work with you to apply the correct settings so your site functions properly and securely.

Note: To learn more about this service call (480) 463-8824.

GoDaddy Expert Services

To learn more about the services GoDaddy offers, see Expert Services Menu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.