Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

So sánh các công cụ ở phiên bản hiện tại và phiên bản trước đó

Vị trí một số công cụ chính của Website Builder sẽ được hợp nhất để dễ tìm và sử dụng hơn. Những thay đổi này sẽ được triển khai theo giai đoạn, vì vậy, không phải ai cũng sẽ thấy phiên bản mới nhất khi bạn đăng nhập.

Đã có những thay đổi gì?

 • Trong phiên bản mới, những thay đổi rõ nhất là các nút Cửa hàng, Chủ đề, TrangMục. Trên màn hình di động, các nút này hiển thị thành hàng ở cuối. Trên máy tính để bàn/máy tính bảng, các nút nằm bên phải cửa sổ chính:
  các nút trong phiên bản di động mới
  các nút trong phiên bản máy tính để bàn-máy tính bảng mới

  Lưu ý: Nút Cửa hàng/Quản lý cửa hàng chỉ hiện ra nếu bạn đang sử dụng Cửa hàng trực tuyến Website Builder.

 • Phiên bản mới không sử dụng nút Sửa nữa vì giờ đây bạn nhấp vào nút Sửa/Sửa trang khi đăng nhập. Bạn cũng sẽ không thấy nút ba vạch nữa, như trong ảnh dưới đây hiển thị chế độ xem di động (trên) và chế độ xem máy tính để bàn/máy tính bảng (dưới) của phiên bản trước:
  Nút ba vạch và nút Sửa trong phiên bản cũ
 • Các mục khác trước đây hiển thị dưới nút ba vạch đã được chuyển đến ngăn Cài đặt trang.
  ngăn cài đặt trang
 • Nút Đăng tải trang thứ hai, hiển thị ở menu nút ba vạch trong phiên bản trước, đã bị loại bỏ. Thay vào đó, trong phiên bản mới, hãy sử dụng nút Đăng tải trang (di động) hoặc Đăng tải (máy tính để bàn/máy tính bảng) chính.
  nút đăng tải trang/đăng tải chính

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.