Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

So sánh SEV tối ưu hóa và SEV V1

Dù không có đảm bảo nào rằng Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm sẽ tăng thứ hạng niêm yết cho website của khách hàng nhưng phiên bản mới nhất sẽ tăng khả năng đó.

SEV (phiên bản mới nhất):

  • GoDaddy SEV cung cấp các đề xuất từ khóa và nội dung cải tiến, cá nhân hóa để tăng thứ hạng website của khách hàng trong kết quả tìm kiếm tự nhiên (không trả phí)
  • Sau khi khách hàng phê duyệt đề xuất của SEV, các thay đổi sẽ tự động được thực hiện trên website
  • Website tối ưu hóa của khách hàng thậm chí còn có nhiều khả năng hiển thị ở vị trí cao hơn trong kết quả tìm kiếm

SEV v1:

  • GoDaddy SEV V1 cung cấp đề xuất từ khóa và nội dung để tăng thứ hạng của website trong các kết quả tìm kiếm không trả phí.
  • Khách hàng đánh giá các đề xuất mà SEV V1 đưa ra
  • Sau đó, khách hàng thực hiện thủ công những thay đổi đó trên website
  • Website tối ưu hóa của khách hàng thậm chí còn có nhiều khả năng hiển thị ở vị trí cao hơn trong kết quả tìm kiếm

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.