Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Sắp xếp lại các phần trong website của tôi

Khi bạn thêm và xóa các phần khỏi website của mình, bạn có thể muốn sắp xếp lại chúng. Bạn có thể thực hiện điều này nhiều lần như mong muốn.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Nhấp vào Sửa/Sửa trang.
  3. Trong bảng Phần, nhấp phía bên trái của phần và kéo nó đến một vị trí mới.
    Nhấp và kéo phần
  4. Các thay đổi được lưu tự động nên khi bạn thực hiện xong, hãy nhấp vào Xem trước để xem kết quả và nếu thích, hãy sử dụng một miền khác hoặc mua miền mới.
  5. Khi bạn đã sẵn sàng công khai các thay đổi, nhấp vào Đăng tải trang hoặc Đăng tải.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.