Sắp xếp lại các phần trong website của tôi

Khi bạn thêm và xóa các phần khỏi website của mình, bạn có thể muốn sắp xếp lại chúng. Bạn có thể thực hiện điều này nhiều lần như mong muốn.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở bán sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở bán sản phẩm?)
  2. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở bán sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở bán sản phẩm?)
  3. Nhấp vào Sửa.
    Nhấp vào Sửa
  4. Trong bảng Phần, nhấp phía bên trái của phần và kéo nó đến một vị trí mới.
    Nhấp và kéo phần
  5. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ được lưu tự động, vì thế nên khi bạn hoàn thành, hãy nhấpHoàn tất (điện thoại di động) hay Xem trước (máy tính bảng hay máy tính để bàn) để xem kết quả.
  6. Nếu bạn hài lòng với kết quả, hãy nhấpXuất bản trang(điện thoại di động) hay Xuất bản (máy tính bảng hay máy tính để bàn).

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.