Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Sắp xếp lại trang trong thanh điều hướng

Khi bạn dựng trang, bạn có thể cần thay đổi thứ tự các trang trên thanh điều hướng của website. Nếu sau này bạn đổi ý, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự của các trang này một cách nhanh chóng.
thứ tự trên thanh điều hướng lúc trước

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Nhấp vào Sửa/Sửa trang.
 3. Nhấp vào Trang trong bảng điều khiển Trang của tôi.
  Nhấp vào nút Quản lý trang
 4. Trong bảng điều khiển Trang & điều hướng, tìm trang mà bạn muốn di chuyển, nhấp vào ba thanh nhỏ ở bên trái, rồi kéo trang đến vị trí mới.
  Nhấp vào đối tượng rồi kéo đến vị trí mới
 5. Các thay đổi của bạn đều được tự động lưu, do đó, khi bạn hoàn thành, hãy nhấp vào Xem trước để xem kết quả.
  Thanh điều hướng sau khi sắp xếp lại
 6. Khi bạn đã sẵn sàng công khai sự thay đổi, hãy nhấp vào Đăng tải trang hoặc Đăng tải.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.