Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Sắp xếp miền của tôi trong các thư mục

Các thư mục miền sẽ giúp bạn sắp xếp và nhóm lại miền của mình, để bạn dễ dàng định vị và thực hiện nhiều cập nhật hàng loạt. Bạn có thể tạo không giới hạn số lượng thư mục và thêm số tên miền không giới hạn cho một thư mục duy nhất. Các thư mục cũng sẽ giúp bạn tùy chỉnh truy cập ủy quyền đối với quyền thư mục.


Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.