Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Sắp xếp trang bằng menu điều hướng

Hầu hết các trang web đều chứa nhiều trang, như Giới thiệu về chúng tôi và Liên hệ. Điều quan trọng là bạn sắp xếp các trang một cách hợp lý cho trang web của mình. Việc thêm menu điều hướng vào trang của bạn (mục này xuất hiện ở đầu mỗi trang trong trang web của bạn) sẽ là một cách hữu hiệu để giúp khách truy cập tìm được đúng trang muốn xem. Nếu vài menu trở nên rối mắt vì có nhiều liên kết trang sau một thời gian, thì bạn có thể thêm menu con.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Nhấp vào Sửa trang.
 3. Nhấp vào cửa sổ điều hướng/menu (không nhấp vào liên kết nào trong cửa sổ) và nhấp vào Cài đặt.
  Nhấp vào cửa sổ điều hướng (nhưng không nhấp vào các liên kết trong cửa sổ) và sau đó nhấp vào Cài đặt.
 4. Nếu website của bạn không có một menu điều hướng, hãy bắt đầu bằng cách kéo công cụ Điều hướng tử thanh công cụ bên tay trái vào bất cứ trang nào.
  Biểu tượng điều hướng

 5. Ở gần cuối cửa sổ Cài đặt điều hướng, hãy nhấp vào Sửa menu.
 6. Sử dụng Sửa menu để kéo và thả các trang theo trật tự hiển thị mà bạn muốn dùng trong menu điều hướng.
  Nhấp và thả các mục menu để thay đổi trật tự
 7. Nếu bạn cần thêm liên kết điều hướng/menu khác, hãy nhấp vào Thêm liên kết, nhập tiêu đề trang vào trường trống mới và sử dụng menu hoặc trường Đích để liên kết mục menu với trang mới.
  Sử dụng menu hoặc trường Đích để liên kết mục menu với trang
 8. Để ẩn một menu (ví dụ: trang doanh số), hãy bấm vào biểu tượng con mắt của mục đó.
 9. Để tạo menu con, hãy bấm vào biểu tượng thụt lề của mục đó. Hoặc nhấp vào lưới chấm chấm của một mục menu và kéo mục đó xuống dưới và về phía bên phải của một mục menu khác.
  Để tạo menu con, hãy kéo và thả một mục menu xuống dưới và về phía bên phải của một mục menu khác.
 10. Nhấp vào Lưu để áp dụng thay đổi và đóng cửa sổ Sửa menu.
 11. Xem menu mới của bạn.
  Xem menu sửa đổi của bạn trước khi nhấp vào Xuất bản.
 12. Nếu bạn cần thay đổi, hãy bắt đầu lại từ Bước 3. Khi bạn đã hài lòng với kết quả, nhấp vào Xuất bản để cập nhật trang của bạn trực tuyến.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.