Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Spam là gì?

Về phương diện gửi email, “spam” là email hàng loạt không được yêu cầu. Thư rác thường được coi là email rác và có thể gây khó chịu liên tục cho người nhận. Nó được coi là cư dân mạng kém để gửi thư rác.

Tùy chọn Cài đặt thư rác trong Thư trên web trong không gian làm việc cho phép bạn đặt hành vi cho hoạt động lọc thư rác và thêm địa chỉ email vào Danh sách được phép hoặc Danh sách bị chặn của bạn. Thao tác thêm địa chỉ email hoặc tên miền vào Danh sách bị chặn của bạn sẽ làm cho các email từ địa chỉ email hoặc miền đó bị xử lý như thư rác và bị lọc theo cài đặt thư rác của bạn. Việc thêm địa chỉ email vào Danh sách cho phép giúp bạn nhận mọi thư từ địa chỉ email hoặc miền đó.

Bạn có thể bật hoặc tắt bộ lọc thư rác, chỉ định cách xử lý các email được xác định là thư rác và chỉ định mức độ bạn muốn sử dụng cho thao tác lọc. Để biết thêm thông tin, xem

.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.