Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Specifying an Email Address for the ASP Form-Mailer

To use our ASP form mailer, you must specify an email address where you want the contents of your form sent to.

To Specify the Email Address for the Form-Mailer

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Tools section of the Hosting Control Panel, click the Form Mail icon.
  5. Under the Forms Email Address section, type the email address you want to use with your form-mailer.
  6. Click Continue.
  7. Verify that this is the address you want to use with your form-mailer, and click Update.

Note: If a visitor submits a form on your site using a gmail.com, aol.com, hotmail.com, msn.com, or yahoo.co.in email address, the From email address of the form will be replaced with "formmailer@secureserver.net." This means the recipient of the email will see formmailer@secureserver.net rather than the original From email address.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.