Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Specifying Email Address In A Form

You can change the email address to which a Website Builder form is sent by using the Edit Form page. If you have multiple forms on your site, you can send each form to a different email address, if desired.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. From the Design menu, select Launch Page Designer .
  4. If necessary, from the Page list, select the page you want to edit.
  5. Click the block you want to edit. Blocks are outlined in blue.
  6. Double click the form you want to edit, and click Edit Table.
  7. Go to the Options tab, and then select Edit Form.
  8. In the Email to: field, enter the email address you want your form sent to.
  9. Click OK.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.