Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Spell Checking

Website Builder allows you to check the spelling of text on your web pages.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Page menu, select the page you want to edit.
 5. Click the block you want to edit. Blocks are outlined in blue. The text editing window opens.
 6. From the formatting toolbar on the top left of the page, click Spell Check. (The check mark with ABC)
 7. If errors are found, you can view the following information:
  Word Not in Dictionary area
  The misspelled word
  Change To
  The suggested replacement for the word
  Suggestions
  List of suggestions for replacing the word
 8. To fix spelling in the word, either change the spelling in the Change To field or select the word from the Suggestions list.
 9. Select one of the following:
  Ignore
  Ignores the word
  Ignore All
  Ignores all instances of the word
  Add to Dictionary
  Adds the word to the dictionary so it does not display as a misspelled word
  Replace
  Replaces the word
  Replace All
  Replaces all instances of the word.
 10. Website Builder continues checking the spelling in the content block. When finished, the Spell Check Complete popup window displays.
 11. Click OK.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.