Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

要求為 SSL 憑證而收集的個人資料

請注意:本文資訊僅適用於歐洲經濟區 (EEA) 居民,以利施行通用資料保護規則 (GDPR)。若您並非居住於 EEA 境內,則本文內容不適用於您的情形。

您可以在我們簽發 SSL 憑證時要求一份所收集的資料複本。

  1. 登入您的 GoDaddy 帳戶並開啟 SSL 管理員。
  2. 按一下說明,然後按提交資料要求
    提交要求
  3. 點一下要求資料
    要求資料
  4. 系統會顯示確認畫面,您的個人資料將會在 72 小時內送到系統上登記的電子郵件地址。

更多資訊


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.