Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Starting over with My Server (Reprovision)

If you want to revert to a clean setup on your server, you can reprovision it, which returns it to the state of a newly purchased server.

Warning: Reprovisioning erases all of the content on your server hard drive and cannot be undone.
  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. In the Support section, click Reprovision Server. The Reprovision Server page opens.
  5. If you choose to, enter a new hostname and username. These values are defaulted to the current hostname and username for this account.
  6. Enter and confirm a new password and then click Submit.

You will receive a confirmation notice once your server is reprovisioned and ready to go.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.