Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Stop forwarding copies of incoming email

After you set up forwarding account, you can always delete it. When you delete a forwarding account, it frees up that address, for you to use.

Warning: This article is for stopping forwarding of copies of incoming email. If you've set up an entire forwarding account instead, please see: Delete email forwarding
  1. In your Workspace account, click Home
  2. Click the email address you want to edit.
  3. Click Show additional options, or scroll down under Hide additional options section.
  4. Deselect the checkbox next to Send copy to.
  5. Click Save.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.