Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Sử dụng cài đặt IMAP để thêm Workspace Email của tôi cho một máy khách

Giao thức truy cập thư trên Internet (IMAP) cho phép bạn truy cập email được lưu trên máy chủ từ nhiều thiết bị. Nếu bạn có email đã bật IMAP, bạn có thể cài đặt trong bất kỳ máy khách và thiết bị nào.

Đây là những hướng dẫn chung để bạn thêm địa chỉ email vào máy khách trên máy tính để bàn.

 1. Bạn vui lòng đăng nhập vào Trung tâm cài đặt Email với địa chỉ và mật khẩu của Workspace Email.
 2. Bên dưới Cài đặt Máy chủ email, bạn sẽ thấy các cài đặt Máy chủ đến (IMAP)Máy chủ đi (SMTP).
  Phần cài đặt POP và SMTP trong Cài đặt máy chủ email
 3. Mở chương trình email mà bạn đã chọn, và tạo một tài khoản mới.
 4. Khi truy cập các cài đặt IMAP, vui lòng nhập Cổng đếnCổng đi:
  Tên Máy chủ Cổng SSL
  Đến (IMAP) imap.secureserver.net 993
  Đi (SMTP) smtpout.secureserver.net 465 587 (TSL/SSL - Mac)
 5. Vui lòng nhập tên người dùng (địa chỉ email) và mật khẩu (mật khẩu email).
 6. Bạn có thể được yêu cầu thêm thông tin hay tùy chọn máy khách email và để lưu cài đặt của bạn.

Lưu ý: Máy chủ của chúng tôi có thể sử dụng tên cho các thư mục khác với máy khách mà bạn đang thiết lập. Bạn có thể cần phải ánh xạ các thư mục để đồng bộ cho đúng. Bạn nên tìm trên internet phần hướng dẫn cách ánh xạ thư mục đúng cách cho máy khách cụ thể của mình.

Xem thêm thông tin