Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Sử dụng cài đặt POP để thêm Workspace Email của tôi vào máy khách

Bạn có thể sử dụng POP (Giao thức bưu điện) để thêm địa chỉ email của bạn vào hầu hết các máy khách email. Cài đặt POP có giới hạn và có thể gây ra sự cố khi truy cập vào email của bạn từ nhiều thiết bị. Bạn có thể tìm hiểu về sự khác nhau giữa IMAP và POP, đồng thời xem bạn đang dùng loại cài đặt tài khoản nào.

 1. Bạn vui lòng đăng nhập vào Trung tâm cài đặt Email với địa chỉ và mật khẩu của Workspace Email.
 2. Bên dưới Cài đặt Máy chủ Email, bạn sẽ thấy các cài đặt Máy chủ thư đến (POP3)Máy chủ Thư đi (SMTP).
  Phần cài đặt POP và SMTP trong Cài đặt máy chủ email
 3. Mở chương trình email mà bạn đã chọn, và tạo một tài khoản mới.
 4. Khi bạn vào đến trang cài đặt IMAP/POP, vui lòng nhập Máy chủ thư đến (POP)Máy chủ thư đi (SMTP).

  Máy chủ Cổng SSL (bảo mật)
  pop.secureserver.net 995
  smtpout.secureserver.net 465
 5. Chương trình email của bạn có thể yêu cầu xác thực mật khẩu đối với Máy chủ thư đi. Nhập địa chỉ và mật khẩu Workspace Email của bạn.
 6. Khi địa chỉ email của bạn đã có trong máy khách, bạn hãy gửi cho chính mình một email kiểm tra Webmail và phản hồi email này.

Xem thêm thông tin