Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sử dụng trình soạn thảo WordPress

Tạo trang và bài đăng trong WordPress sử dụng trình chỉnh sửa khối mặc định rất thân thiện với người dùng, nó cho phép bạn tạo các trang và bài đăng đa phương tiện. Để bắt đầu sử dụng trình chỉnh sửa khối, bạn có thể xem lại các bài viết sau:

  1. Mở trình soạn thảo WordPress
  2. Thêm khối trong WordPress
  3. Thêm khối hình ảnh trong WordPress
  4. Thêm khối Thư viện ảnh trong WordPress
  5. Thêm khối Video trong WordPress
  6. Thêm một khối HTML tùy chỉnh trong WordPress
  7. Thêm các khối bố cục trong WordPress

CoBlocks cụ thể

Xem thêm thông tin