Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sử dụng trình soạn thảo WordPress

Bạn có thể tạo các trang và bài đăng trong WordPress bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa khối mặc định, rất thân thiện với người dùng và cho phép bạn tạo các trang và bài đăng đa phương tiện. Để bắt đầu sử dụng trình chỉnh sửa khối, bạn có thể xem lại các bài viết sau:

  1. Mở trình soạn thảo WordPress
  2. Thêm khối trong WordPress
  3. Thêm khối hình ảnh trong WordPress
  4. Thêm khối Thư viện ảnh trong WordPress
  5. Thêm khối Video trong WordPress
  6. Thêm một khối HTML tùy chỉnh trong WordPress
  7. Thêm các khối bố cục trong WordPress

CoBlocks cụ thể

Xem thêm thông tin