Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sự kiện đấu giá tên miền NamesCon / RightOfTheDot

GoDaddy đang hợp tác với NamesConRight of the Dot để mang đến trải nghiệm đấu giá sự kiện độc đáo cho người mua miền trên toàn thế giới. Đấu giá miền NamesCon / RightOfTheDot được biết đến là cơ hội tuyệt vời để mua một số miền tốt nhất được tuyển chọn đặc biệt cho sự kiện này. Đây là một trong số rất ít đấu giá miền có thành phần đấu giá trực tiếp, hoàn chỉnh với đấu giá viên ngoài đời thực.

Một số cái tên được bán trong vài năm qua bao gồm:

 • Leads.com
 • Stop.com
 • Great.com

Đấu giá hoạt động như thế nào?

 • Khoảng 700 tên miền tuyệt vời được chọn từ hàng nghìn đơn đăng ký. Nếu bạn hiện đang sở hữu một miền mà bạn muốn được xem xét đấu giá, bạn có thể gửi miền đó để được xem xét.
 • Vào đầu tháng 12 , những cái tên này được đưa vào đấu giá sự kiện đặc biệt trên GoDaddy Đấu giá. Bạn có thể đặt giá cho các tên miền thông qua trang GoDaddy Đấu giá .
 • Vào khoảng ngày 27 tháng 1 , trong số 100-200 tên đấu giá này sẽ được chọn để bán đấu giá trực tiếp vào ngày 30 tháng 1 tại NamesCon Global ở Austin, Texas.
  • Bạn sẽ không ở Austin nhưng vẫn muốn đặt giá thầu trên các miền? Proxibid sẽ là nền tảng đặt giá thầu trực tiếp được sử dụng cho đấu giá sự kiện. Bạn có thể truy cập Proxibid để đăng ký tài khoản, sau đó đặt giá trên các miền trực tuyến trong phiên đấu giá trực tiếp.
 • Bạn có thể đăng ký đặt giá với Proxibid bất cứ lúc nào từ bây giờ đến khi có sự cố trực tiếp - càng sớm càng tốt!
 • Nếu bạn đã đặt giá thầu trên một miền được chọn cho đấu giá trực tiếp, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn về thay đổi. Bạn sẽ cần tiếp tục đặt giá qua đấu giá trực tiếp, trực tiếp tại Austin hoặc trực tuyến qua Proxibid .
 • Sau khi phiên đấu giá trực tiếp kết thúc, mọi miền chưa bán được chọn cho đấu giá trực tiếp sẽ được đưa trở lại phiên đấu giá sự kiện của GoDaddy .
  • Bạn có thể tiếp tục đặt giá cho các miền này cho đến khi phiên đấu giá mở rộng này kết thúc vào ngày 14 tháng 2 năm 2020 .
  • Bất kỳ tên nào không được chọn cho đấu giá trực tiếp vào ngày 30 tháng 1 sẽ vẫn có trên GoDaddy Đấu giá để đặt giá cho đến ngày 14 tháng 2 năm 2020 .

Ai có thể đặt giá?

Bất kỳ ai có tư cách thành viên đấu giá GoDaddy hợp lệ đều có thể đặt giá thầu trên các miền khi đang tham gia đấu giá GoDaddy. Nếu bạn muốn đặt giá thầu trên các miền trên 1.500 đô la, bạn sẽ cần xác minh tài khoản đặt giá của mình . Nếu bạn đặt giá thầu với Proxibid trong phiên đấu giá trực tiếp, bạn sẽ cần hoàn thành việc xác minh với trang của họ theo các quy tắc đặt giá thầu cao. Bạn cũng có thể đăng ký đặt giá trực tiếp tại sự kiện đấu giá tên miền NamesCon / RightOfTheDot. Đại diện của GoDaddy sẽ có mặt tại chỗ để giúp bạn đăng ký chính xác.