GoDaddy Trợ giúp

Sửa hình thu nhỏ không hiển thị

Có thể xảy ra sự cố sau khi thay đổi cấu hình khi WordPress không thể hiển thị hình thu nhỏ của ảnh đã tải lên trước đó. Bạn có thể sử dụng trình cắmTái tạo Hình thu nhỏ để khắc phục sự cố này.

 1. Cài đặt một trình cắm trong WordPress.
 2. Kích hoạt một trình cắm trong WordPress.
 3. Nếu bạn muốn tái tạo tất cả hình thu nhỏ cho trang của bạn:
  1. Dưới menu Công cụ, nhấp vào Tái tạo. Hình thu nhỏ.
  2. Nhấp vào nút Tái tạo tất cả hình thu nhỏ.
 4. Nếu bạn muốn cập nhật hình thu nhỏ của từng ảnh:
  1. Nhấp vào Truyền thông từ thanh điều hướng WordPress.
  2. Nếu bạn đang ở chế độ xem dạng lưới, bạn sẽ cần nhấp vào Chế độ xem danh sách trong Thư viện Truyền thông.
  3. Định vị ảnh và di chuột qua sao cho bạn có thể nhấp vào liên kết Tái tạo hình thu nhỏ.

Các bước trên sẽ giúp bạn đến trang hiển thị việc tái tạo ảnh thành công.

Lưu ý: Trình cắm WordPress này là một trình cắm của bên thứ ba, vui lòng xem lại trang của nhà phát triển để biết các vấn đề với việc sử dụng trình cắm.

Xem thêm thông tin: