GoDaddy Trợ giúp

Sửa hình thu nhỏ không hiển thị

Đôi khi, WordPress không thể hiển thị hình thu nhỏ của hình ảnh đã tải lên trước đó sau khi thay đổi cấu hình. Để khắc phục sự cố này, bạn có thể sử dụng trình cắm của bên thứ ba, như trình cắmTạo lại hình thu nhỏ.

Tạo lại tất cả hình thu nhỏ cho trang của bạn

 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Cài đặt và kích hoạt trình cắm Tạo lại hình thu nhỏ.
 3. Trên menu bên trái, chọn Công cụ rồi chọn Tạo lại hình thu nhỏ.
 4. (Tùy chọn) Chọn hoặc xóa các hộp kiểm bên cạnh các tùy chọn có sẵn nếu bạn muốn điều chỉnh cài đặt mặc định.
 5. Here you can choose which thumbnails to regenerate:
  • To regenerate all thumbnails, select Regenerate Thumbnails For All X Attachments, where X is the actual number of attachments.
  • To regenerate only thumbnails for all your featured images, select Regenerate Thumbnails For The X Featured Images Only, where X is the actual number of featured images.

Sau khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo Tất cả đã hoàn tất.

Tạo lại hình thu nhỏ của từng hình ảnh

 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Cài đặt và kích hoạt trình cắm Tạo lại hình thu nhỏ.
 3. Ở menu bên trái, vui lòng chọn Truyền thông.
 4. Chọn Biểu tượng danh sách thư viện của WordPress Chế độ xem danh sách.
 5. Xác định vị trí của hình ảnh, di chuột qua rồi chọn Tạo lại hình thu nhỏ.
 6. (Tùy chọn) Chọn hoặc xóa các hộp kiểm bên cạnh các tùy chọn khả dụng nếu bạn muốn điều chỉnh cài đặt mặc định.
 7. Chọn Tạo lại hình thu nhỏ.

After the process is complete, you should see the Done! Click here to go back message.

Xem thêm thông tin: