GoDaddy Trợ giúp

Sửa lỗi nội dung lẫn lộn trong WordPress

Nếu gần đây bạn đã cài đặt chứng nhận SSL và một số hình ảnh không được hiển thị chính xác vì trang WordPress của bạn đang tải trên https, đây có thể là do lỗi nội dung hỗn hợp. Dưới đây là cách khắc phục sự cố bằng cách sử dụng trình cắm SSL Thật sự Đơn giản.

Lưu ý: Bạn cũng có thể khắc phục sự cố bằng cách chỉnh sửatập tin .htaccess trong Linux hay tập tin web.config trong dịch vụ lưu trữ Windows.

  1. Cài đặt trình cắm.
  2. Kích hoạt trình cắm.
  3. Trong menu phía bên trái, vui lòng chọn Cài đặt rồi chọn SSL.
  4. Chọn Tiếp tục, kích hoạt SSL!
  5. Kiểm tra trang của bạn để đảm bảo hình ảnh của bạn hiển thị chính xác. Nếu hình ảnh vẫn bị thiếu, hãy cuộn xuống và, trong phần Cài đặt của trang của bạn, vui lòng bật tùy chọn trình sửa nội dung hỗn hợp theo phương pháp khác và sau đó chọn Lưu.

Lỗi nội dung hỗn hợp nên được khắc phục lúc này và hình ảnh sẽ được tải chính xác.

Xem thêm thông tin