Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Sửa lỗi Outlook khi mở

Nếu bạn gặp sự cố khi mở Outlook trong khi sử dụng Microsoft 365 từ GoDaddy, hãy thử các giải pháp của chúng tôi để khắc phục.

LỗiGiải pháp
"Không thể hoàn tất thao tác. Kết nối với Microsoft Exchange không khả dụng. Outlook phải trực tuyến hoặc được kết nối để hoàn tất thao tác này."Hãy thử các bước khắc phục sự cố Outlook này .
"Không thể thiết lập kết nối được mã hóa đến máy chủ ..."Xóa Trình quản lý thông tin xác thực Windows của bạn .
"Không thể khởi động Microsoft Outlook. Không thể mở cửa sổ Outlook. Không thể mở tập hợp các thư mục. Thao tác này không thành công."Tạo một Outlook mới theo hồ sơ bằng cách làm theo các hướng dẫn bên dưới Tạo hồ sơ mới trong bài viết này của Microsoft .

Để sử dụng hồ sơ mới khi mở Outlook, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới Cấu hình Outlook để luôn sử dụng cùng một hồ sơ hoặc Cấu hình Outlook để nhắc bạn chọn một hồ sơ khi bắt đầu .

Nếu bạn không thấy một trong các thông báo lỗi ở trên, hãy kiểm tra Outlook để tìm sự cố kết nối .

Xem thêm thông tin