GoDaddy Trợ giúp

Sửa lỗi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu trong WordPress

WordPress sử dụng các chuỗi kết nối để biết cơ sở dữ liệu cần kết nối. Khi trang của bạn không được kết nối với cơ sở dữ liệu, trang sẽ hiển thị thông báo Lỗi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu. Để giải quyết lỗi này, hãy cập nhật các chuỗi kết nối trên trang WordPress của bạn.

Bắt buộc: Bạn sẽ cần tài khoản dưới đây để hoàn tất các bước trong bài viết này:
 • Một ứng dụng khách FTP để mở và chỉnh sửa các tập tin trang của bạn. Có nhiều máy khách FTP bên thứ ba khả dụng, chúng tôi khuyến nghị bạn dùng Ứng dụng FTP FileZilla.
 • Một trình soạn thảo văn bản để thực hiện các thay đổi cần thiết trong các tập tin WordPress. Có nhiều trình soạn thảo văn bản bên thứ ba khả dụng, chúng tôi khuyến nghị bạn dùng Notepad++. Bạn đừng chỉnh sửa tập tin với một ứng dụng xử lý văn bản như Microsoft Word.
 • Tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng, mật khẩu và tên máy chủ cho trang WordPress của bạn. Tìm những chi tiết trên cho gói Dịch vụ lưu trữ Linux với cPanel, Dịch vụ lưu trữ Windows với Plesk hoặc WordPress được quản lý của bạn. Nếu đang dùng cPanel hoặc Plesk, bạn cần đặt lại và sử dụng mật khẩu mới.
Cảnh báo: Bạn phải luôn sao lưu trang trước khi thực hiện bất kỳ bước khắc phục sự cố nào.
 1. Đăng nhập vào phpMyAdmin.
 2. Trong phpMyAdmin, ở menu bên trái, hãy chọn tên cơ sở dữ liệu mà trang của bạn sử dụng.
 3. Vui lòng ghi chú lại tiền tố cơ sở dữ liệu. Tiền tố cơ sở dữ liệu được nối vào tên bảng (ví dụ: nếu bạn thấy các bảng cơ sở dữ liệu sau: wp_3f_options, wp_3f_ posts, wp_3f_postmeta, v.v., tiền tố cơ sở dữ liệu của bạn là wp_3f_).
 4. Kết nối với tài khoản lưu trữ với FTP. Tìm và mở thư mục chứa trang WordPress của bạn.
 5. Trong tập tin wp-config.php, tìm phần giống như ví dụ dưới đây:
  /** Tên cơ sở dữ liệu của WordPress */
  define('DB_NAME', 'yourdatabasename');
  /** Tên người dùng cơ sở dữ liệu MySQL.*/
  define('DB_USER', 'yourusername');
  /** Mật khẩu cơ sở dữ liệu MySQL */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpassword');
  /** Tên dịch vụ lưu trữ MySQL */
  define('DB_HOST', 'yourhostname');
  
  $table_prefix = 'yourtableprefix';
 6. Kiểm tra xem thông tin trong tập tin này có khớp với chi tiết cơ sở dữ liệu bạn đã tìm thấy trước đó không.
  • yourdatabasename: Thay thế tên này bằng tên cơ sở dữ liệu MySQL của bạn.
  • yourusername: Thay thế tên này bằng tên người dùng MySQL của bạn.
  • yourpassword: Thay thế tên này bằng Mật khẩu MySQL của bạn.
  • yourhostname: Thay thế tên này bằng tên máy chủ MySQL của bạn.
  • yourtableprefix: Thay thế tiền tố này bằng tiền tố bảng của bạn.

  Lưu ý: Nếu bất kỳ thông tin nào trong tập tin wp-config.php không khớp với chi tiết cơ sở dữ liệu của bạn, bạn hãy cập nhật tập tin với thông tin chính xác.

 7. Lưu tập tin đã cập nhật.
 8. Xác minh trang của bạn đã trực tuyến trở lại bằng cách truy cập trang bằng chế độ duyệt web riêng tư trong Chrome, Firefox hoặc Edge.

Xem thêm thông tin

 • Khắc phục sự cố WordPress
 • Bài viết này đề cập đến các phương pháp khắc phục sự cố nâng cao, bao gồm kết nối với dịch vụ lưu trữ của bạn bằng ứng dụng FTP và truy cập cơ sở dữ liệu. Nếu không muốn tự mình khắc phục lỗi này, Nhóm hỗ trợ cao cấp của WordPress của chúng tôi có thể thực hiện giúp bạn.