GoDaddy Trợ giúp

Sửa lỗi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu trong WordPress

Lưu ý: Bài viết này mô tả quy trình khắc phục sự cố cho Lỗi thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu. Nếu bạn không biết loại lỗi gây ra sự cố trên trang, hãy xem bài viết về các lỗi WordPress phổ biến nhất cùng với giải pháp gợi ý.

Để hoạt động bình thường, trang WordPress của bạn phải được kết nối với cơ sở dữ liệu. WordPress sử dụng các chuỗi kết nối được lưu trữ trong tập tin wp-config.php để thử và tạo kết nối với cơ sở dữ liệu. Nếu không thể thiết lập kết nối, bạn sẽ thấy thông báo Lỗi thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu trên trang của mình. Phương pháp phổ biến nhất để khắc phục lỗi này là cập nhật chuỗi kết nối trong tập tin wp-config.php.

Lưu ý: Để giải quyết Lỗi thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu, bạn cần áp dụng các phương pháp khắc phục sự cố nâng cao, trong đó có kết nối với máy chủ, lấy thông tin xác thực và tiền tố của cơ sở dữ liệu rồi chỉnh sửa tập tin wp-config.php. Nếu bạn muốn chuyên gia của GoDaddy khắc phục lỗi cho mình, Nhóm hỗ trợ WordPress đặc biệt của chúng tôi có thể trợ giúp bạn.

Bắt buộc: Để hoàn thành tất cả các bước trong bài viết này, bạn sẽ cần chi tiết chính xác về cơ sở dữ liệu. Chi tiết cơ sở dữ liệu khác với thông tin đăng nhập WordPress của bạn và đây là cách tìm chi tiết cơ sở dữ liệu cho các gói lưu trữ khác nhau:
Managed WordPress

Làm theo các bước trong bài viết này và sao chép thông tin chi tiết vào trình soạn thảo văn bản tùy bạn chọn. Tên cơ sở dữ liệu giống với tên người dùng cơ sở dữ liệu và bạn nên sao chép cả số cổng.

Dịch vụ lưu trữ Linux với cPanel

Làm theo các bước trong bài viết này để lấy được tên cơ sở dữ liệu và tên người dùng trong cPanel​. Vì lý do bảo mật nên mật khẩu không hiển thị. Đây là cách để cài đặt lại mật khẩu cơ sở dữ liệu. Với tên máy chủ, bạn hãy luôn sử dụng localhost.

Dịch vụ lưu trữ Windows với Plesk

Làm theo các bước trong bài viết này để lấy được tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng và tên máy chủ trong Plesk. Vì lý do bảo mật nên mật khẩu không hiển thị. Đây là cách để cài đặt lại mật khẩu cơ sở dữ liệu.

 1. Đăng nhập vào phpMyAdmin.
 2. Trong phpMyAdmin, ở menu bên trái, hãy chọn tên cơ sở dữ liệu mà trang của bạn sử dụng.
 3. Vui lòng ghi chú lại tiền tố cơ sở dữ liệu. Tiền tố cơ sở dữ liệu được nối vào tên bảng (ví dụ: nếu bạn thấy các bảng cơ sở dữ liệu sau: wp_3f_options, wp_3f_ posts, wp_3f_postmeta, v.v., tiền tố cơ sở dữ liệu của bạn là wp_3f_).
 4. Kết nối với tài khoản lưu trữ có trình quản lý tập tin.
 5. Tìm và mở thư mục chứa trang WordPress của bạn.
 6. Trong tập tin wp-config.php , hãy tìm phần trông giống với ví dụ sau:
  /** Tên cơ sở dữ liệu của WordPress */
  define('DB_NAME', 'yourdatabasename');
  /** Tên người dùng cơ sở dữ liệu MySQL.*/
  define('DB_USER', 'yourusername');
  /** Mật khẩu cơ sở dữ liệu MySQL */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpassword');
  /** Tên máy chủ MySQL */
  define('DB_HOST', 'yourhostname');
  
  $table_prefix = 'yourtableprefix';
 7. Kiểm tra xem thông tin trong tập tin này có khớp với chi tiết cơ sở dữ liệu hiện tại tương ứng mà bạn đã lấy được không.
 8. Nếu có bất kỳ thông tin nào trong tập tin wp-config.php không khớp với chi tiết cơ sở dữ liệu của bạn, bạn hãy cập nhật tập tin để thông tin chính xác. Hãy cẩn thận và chỉ thay thế các chuỗi trong dấu nháy đơn vì việc thay đổi bất kỳ thứ gì khác cũng có thể gây thêm sự cố cho trang của bạn. Ở ví dụ trên, bạn nên thay:
  • yourdatabasename bằng tên cơ sở dữ liệu MySQL chính xác.
  • yourusername bằng tên người dùng MySQL chính xác.
  • yourpassword bằng mật khẩu MySQL chính xác.
  • yourhostname bằng tên máy chủ MySQL chính xác.
  • Lưu ý: Nếu trang của bạn được lưu trữ trên Managed WordPress thì hàng có tên máy chủ cần sử dụng cấu trúc sau: define('DB_HOST', 'yourhostname:portnumber'); Bạn nên thay thế yourhostname bằng tên máy chủ MySQL chính xác và portnumber bằng số cổng chính xác.

  • yourtableprefix bằng tiền tố bảng chính xác.
 9. Lưu tập tin wp-config.php vừa cập nhật.
 10. Xác minh trang của bạn đã trực tuyến trở lại bằng cách truy cập trang bằng chế độ duyệt web riêng tư trong Chrome, Firefox hoặc Edge.

Xem thêm thông tin