Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Submit a new task for WP Premium Support

You can use the WP Premium Support dashboard to submit a new service request when you need work performed on your WordPress site.

You can watch a short video of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click the New Task button
 3. Click one of the service categories to see a list of available services
 4. Select the specific service you want completed
 5. If prompted, use the drop-down menu to select a task that best fits your need.
 6. Click the Next button.
 7. Select a site from the Site URL drop-down menu
 8. Complete the remaining fields and drop-down menu as appropriate.

  Note: It is best to submit a separate request for each task you want completed.

 9. Click the Submit button.

Show me how

Related Steps

More Info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.