Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Submit a new task for WP Premium Support

You can use the WP Premium Support dashboard to submit a new service request when you need work performed on your WordPress site.
 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click the New Task button
 3. Select a site from the Site URL drop-down menu
 4. Click one of the service categories to see a list of available services
 5. Select the specific service you want completed
 6. Click the Next button.
 7. If prompted, use the drop-down menu to select a task that best fits your need.
 8. Complete the following:
  1. Fill in the fields with the requested information
  2. Add any related attachments ( images, text, etc.)
  3. Add any Additional Info in the last text box

  Note: It is best to submit a separate request for each task you want completed.

 9. Click the Next button
 10. Review the details of your request
 11. Click the Submit button

Next Steps

More Info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.