Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Submitting Your Sitemap to Google in the Hosting Control Panel

Using the sitemap manager, located in the Hosting Control Panel, you can submit your website directly to Google®, so that the search engine is notified that you've created or updated your sitemaps.

To Submit Your Sitemap to Google in the Hosting Control Panel

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click the Sitemaps icon in the Tools section of the Hosting Control Panel.
  5. Select the sitemap you want to update. By selecting multiple sitemaps, you can submit them all at once.
  6. Click the Submit icon.

Your sitemaps are submitted to Google.

Note: If you do not have a sitemap, or have received an error, the Submit icon will not be enabled.

If you do not yet have a sitemap, see Working with Sitemaps in the Hosting Control Panel.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.