Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Subscribing to your Website and Gallery

Using RSS, anyone can subscribe to your Website Builder site and photo galleries to receive updated content.

RSS is a Web content syndication format that you can use to subscribe to websites, such as news sites and blogs. Subscription content is updated in real time, so when someone updates a website you've subscribed to, the update displays in your RSS reader. Depending on the RSS reader you use, new content either displays in its entirety or in a condensed version of the entry.

To Subscribe to your Website and Gallery in Website Builder

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Click Photos and Videos, and then click Home.
  5. Go to the name of the gallery to which you want to subscribe, click Share and then click the RSS Feed icon.
  6. Click the Subscribe to hyperlink, where is the name of your gallery.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.