Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Support for free DocuSign accounts

The Free DocuSign account is only available to new DocuSign customers. However, if you are an existing customer, you can still use the Free Office 365 apps to connect your current DocuSign account to your new Office 365 products.

If you're looking for more DocuSign products, you can view the full product line-up or direct any inquiries you might have to websales@docusign.com.

If you have product support questions about DocuSign, please reach out to DocuSign support directly at 1-800-379-9973.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.