Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Suppress a contact

GoDaddy Email Marketing will automatically add folks to your suppressed list, when they bounce, unsubscribe, mark your email as spam, or are unconfirmed. But you can also add contacts to the suppressed list, yourself.

Suppress method More info...
Suppress a single contact Using the button in your subscribers area, you can suppress contacts one at a time.
Suppress a list of contacts By uploading a file, you can bulk suppress a whole list, at once.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.