Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Suppression reason explained: By me

Whenever you manually suppress a contact in your account, they are added to the suppressed list under the label By me. These can be contacts you individually suppressed, using the button in your subscribers area -- or whole lists that you imported directly into the suppressed list.

This is often done if someone contacts you directly to request unsubscribing, or if you have a list of contacts unfit to send to from another email marketing provider.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.