Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Suppression reason explained: Unconfirmed

When a contact subscribes through one of your double opt-in signup forms, that contact is suppressed until they confirm their address. We send an email containing a confirmation link to that contact immediately when they sign up. Before the contact clicks that link, they are suppressed under the label of Unconfirmed. After the contact clicks that link, they are automatically placed into the correct list in your active subscribers.

You can also see these unconfirmed signups in the list called Signups. From there you can select the unconfirmed contacts and manually confirm them.

Please be careful! Only manually confirm signups that you recognize, or know are valid. The point of the double opt-in form is to keep spam bots and other malicious characters OUT of your active subscribers.

And remember, no contacts in your suppressed list ever count towards your active subscribers total.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.