Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

SurveyMonkey Addon

Integrate your SurveyMonkey account with GoDaddy Email Marketing, to insert your survey links right into your campaigns.

Activate the SurveyMonkey addon

 1. Click Addons.
 2. Select Add More.
 3. Click the 3rd Party Integrations tab, and scroll down until you see SurveyMonkey.
 4. Click the Off/On switch to turn the integration on.
 5. Click Go set it up.
 6. Click Authorize on the right side of the page, to connect your SurveyMonkey and GoDaddy Email Marketing accounts.
 7. Enter your SurveyMonkey account email address, and password. Click Authorize.

Your accounts are successfully linked when you see the message SurveyMonkey is now integrated! in your GoDaddy Email Marketing account.

Use the SurveyMonkey addon

In any text module in your composer, you will see a special SurveyMonkey button.

 1. Add a text module to your campaign.
 2. Click the SurveyMonkey button.
 3. What happens will depend on how many surveys you have created:
  How many What will happen
  1 The link to your survey will be added into your campaign text.
  more than 1 You will see a list of the surveys you've created, and can select which one to add into your campaign text.

  Note: The link added into the campaign text is automatically added as a clickable link. You don't have to do anything else to allow folks to click and visit your survey.

 4. Change the text within the square brackets, to edit the display text of the link, if you'd like.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.