Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Switch between Classic View and Updated View

Classic View and Updated View do not include the same features so whatever task you need to perform, we've made it easy for you to switch between the two versions — simply by clicking a button.

In Workspace Email, in the upper right corner of the page, you'll see one of two buttons. Do one of the following, depending on which view you are in:

  • To switch from Updated View to Classic View, click the Classic View button.
    Classic View
  • To switch from Classic View to Updated View, click the Updated View button.
    Updated View

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.