Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Switch my Office 365 account to Exchange in Outlook 2016 (Mac)

If you're currently using Office 365 as POP or IMAP, switch it to an Exchange account. This ensures your data (including mail, contacts, and calendars) stays connected with your email and can be recovered from the server. Plus, with Exchange, you get secure, fast, and more reliable email.

Move your data

 1. Open Outlook.
 2. From the menu bar, select Outlook > Preferences.
  Select Outlook and then select Preferences
 3. Select Accounts.
  Select Accounts
 4. Select + (plus) > New account.
  Select + and select New account
 5. Note: You might need to choose your account type as Work/School to continue.

 6. Enter your email address and Continue.
  Enter your email address, select Continue
 7. Enter your email password and Sign in.
  Enter your password, select Sign In
 8. Select Done. If you have more than one account, decide which account you want to set as the default.
  Select Done
 9. Compare your accounts to make sure that all your emails, folders, calendars, contacts, and other data are present. If your email is missing data, drag and drop your email from your POP or IMAP account to your Exchange account.

Once your account has been added as Exchange and no data is missing, it's now safe to remove the POP or IMAP account.

Remove your POP/IMAP account

 1. From the menu bar, select Outlook > Preferences.
  Select Outlook and then select Preferences
 2. Select Accounts.
  Select Accounts
 3. Select (minus) under the account you want to remove.
  Minus sign
 4. Select Delete.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.