Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Switching to a host-based email account

Here's the Lowdown: These instructions assume you set up your Hosted Exchange Email account in the admin interface. If you still need to do that, see

.

When you are switching to a Hosted Exchange Email account, there are four scenarios you may find yourself in:

Switching to Hosted Exchange Email from a Free Email Service

When you switch from a Workspace Webmail service such as Yahoo!, you need to forward your email to your Hosted Exchange Email account, inform your contacts of your new email, and then import contacts and messages.

Switching an Existing Email Address to Hosted Exchange Email

You can use the same email address that you had before—and upgrade it to Hosted Exchange Email. You can make this switch without losing any messages and without experiencing any downtime, however, you will need to make sure you give yourself a few hours to do it.

For more information, see Switch to a different email plan without losing messages.

Creating a New Email Address Using Hosted Exchange Email

If you're starting from scratch, follow the instructions in

. Then see the information below in Setting Up an Email Client for Hosted Exchange Email.

Setting Up an Email Client for Hosted Exchange Email

You can connect to your Hosted Exchange Email account using a desktop, laptop, or mobile device.

Desktop Clients

Mobile Devices


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.