Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Synchronizing CIRA Registrant Account Data With Us

Your Canadian Internet Registration Authority (CIRA) registrant account may contain domain names that are managed by different registrars. These registrars have access to update your CIRA registrant account information without communicating these updates to other registrars. If you update your CIRA registrant account information, you can contact our 24/7 customer support department at the number shown above to synchronize the information listed in your CIRA registrant account with the information listed in the account you hold through us.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.