Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Đặt địa chỉ email khôi phục của tôi

Việc thêm địa chỉ email khôi phục sẽ cho phép bạn đặt lại mật khẩu Office 365 trực tuyến. Nếu quên mật khẩu, bạn có thể nhận được liên kết đặt lại mật khẩu tại địa chỉ email khôi phục của mình.

  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển Email & Office và chuyển đến phần Cài đặt người dùng bằng cách nhấp vào Quản lý bên cạnh địa chỉ email mà bạn muốn sửa. (Nếu không phải là Chủ tài khoản, bạn sẽ bắt đầu từ trang Cài đặt người dùng khi đăng nhập).
  2. Cuộn tới Thông tin tài khoản và nhấp vào Thêm email khôi phục. (Nếu bạn đã đặt email khôi phục nhưng muốn thay đổi, hãy nhấp vào Sửa.)
    Nhấp vào Thêm email khôi phục hoặc Sửa
  3. Nhập Email khôi phục của bạn, rồi nhấp vào Lưu.
    Nhập email khôi phục của bạn.

Bạn sẽ thấy thư xác nhận cho biết bạn đã thực hiện thành công.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.