Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Đặt chuyển tiếp email cho miền với quyền riêng tư


Đăng ký riêng tạo ra một địa chỉ email duy nhất cho từng miền và bạn có thể chọn cách bạn muốn nhận email.

Lưu ý: Theo mặc định, Đăng ký riêng sẽ lọc thư rác và chuyển tiếp email đến địa chỉ email bạn nhập trên trang Thông tin khách hàng.

Có vẻ như bạn chưa đăng nhập. Nếu bạn đăng nhập ở trên (bên dưới Biểu tượng văn bản), bạn có thể bỏ qua một số bước.

  1. Đến trang Cài đặt miền.
  2. Trên trang Cài đặt miền, bên dưới Thông tin liên hệ, nhấp vào Sửa bên cạnh Chuyển tiếp email quyền riêng tư.
  3. Bạn sẽ thấy những tùy chọn sau:
    • Chuyển tiếp toàn bộ email đến email này — Toàn bộ email sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ email trên trang Thông tin khách hàng.
    • Lọc thư rác và chuyển tiếp đến email này — Thư rác sẽ được lọc ra và các email còn lại sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ email trên trang Thông tin khách hàng.
    • Không chuyển tiếp bất cứ email nào — Email sẽ không được chuyển tiếp cho bạn.
  4. Chọn tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, rồi nhấp vào Lưu.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.