Đặt giá miền hết hạn

Nếu tên miền được đăng ký với chúng tôi sau ngày 02/05/2005 hết hạn, chúng tôi sẽ tự động niêm yết miền để đấu giá trên GoDaddy Đấu giá vào 25 ngày sau đó. Bạn có thể đặt giá bất cứ tên miền hết hạn nào được niêm yết trên GoDaddy Đấu giá.

Người đăng ký hiện tại có thể lấy lại tên miền từ việc mua lại trong tối đa 30 ngày sau khi hết hạn. Nếu người đăng ký hiện tại gia hạn tên miền, chúng tôi sẽ hủy đấu giá và hoàn lại mọi khoản đặt giá.

Bạn có thể đặt giá cho các miền đã hết hạn từ một ứng dụng web hoặc bạn có thể sử dụng ứng dụng GoDaddy Investor để theo dõi các phiên đấu giá hết hạn trên thiết bị di động của mình.

Đặt giá miền hết hạn qua ứng dụng web

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá.
 2. Từ menu Tìm kiếm phổ biến, chọn Hết hạn.
 3. Xác định tên miền mà bạn muốn đặt giá.
 4. Trong trường Nhập đặt giá/chào giá, hãy nhập số tiền đặt giá.

  Lưu ý: Trường này không hiển thị cho hồ sơ Mua ngay.

 5. Nhấp vào Tiếp tục gia hạn.
 6. Xem lại đặt giá của bạn hoặc tăng giá.
 7. Bạn hãy đọc và đồng ý với mọi thỏa thuận pháp lý được hiển thị.
 8. Nhấp Gửi.

Đặt giá miền hết hạn sử dụng ứng dụng nhà đầu tư trên di động

 1. Đăng nhập vào Ứng dụng nhà đầu tư GoDaddy trên thiết bị di động của bạn.
 2. Nhấn vào tên miền mà bạn muốn đặt giá.
 3. Trong trường Đặt giá của bạn, chấp nhận đặt giá tối thiểu đã ghi hoặc tham gia đặt giá proxy.
 4. Lưu ý: Số tiền đặt giá proxy của bạn phải lớn hơn số tiền đặt giá tối thiểu.

 5. Nhấp vào Đặt giá.

Bước tiếp theo

Xem thêm thông tin

 • Xin lưu ý rằng người đăng ký miền hiện tại có thể gia hạn miền bất cứ lúc nào trong thời gian gia hạn của nhà đăng ký. Nếu điều này xảy ra, miền sẽ không có sẵn để giành chiến thắng thông qua đấu giá.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.