Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Búp bíp bóp… tính toán…tính toán … bắt đầu dãy 42…
Có vẻ như các robot điên cuồng này lại đang làm việc! Chúng đã giành quyền kiểm soát và dịch trang này ra tiếng địa phương của bạn. Các robot này thật sự chỉ có thiện ý trong trái tim kim loại của chúng. Chúng chỉ muốn giúp đỡ bạn! Hãy cho chúng tôi biết các robot làm việc như thế nào, với các nút ở phía dưới trang. Đi đến phiên bản Tiếng Anh

Đặt hàng sẵn miền trên Investor's Edge

Bạn có thể đặt hàng sẵn các tên miền tìm thấy trên Investor's Edge. Đơn hàng đặt sẵn miền sẽ cố gắng mua tên miền cho bạn khi chúng có sẵn.

 1. Đăng nhập vào trang Sản phẩm của tôi.
 2. Nếu bạn không được tự động chuyển hướng đến đó, hãy nhớ chọn tab Sản phẩm của tôi.
 3. Tab Sản phẩm của tôi

 4. Nhấp vào Quản lý tất cả:
 5. Quản lý tất cả

 6. Từ Mua / Bán , chọn Cạnh của nhà đầu tư .
 7. Chọn các tên miền bạn muốn đặt hàng sẵn, sau đó nhấp vào Đơn hàng đặt sẵn .
 8. Chúng tôi gửi thông báo về đơn hàng đặt sẵn đến (các) địa chỉ email được liệt kê ở đây. Nếu cần, hãy sửa hoặc thêm (các) địa chỉ email, rồi bấm vào Tiếp theo .
 9. Nếu cần, hãy chỉnh sửa thông tin liên hệ đăng ký tên miền mà chúng tôi sử dụng nếu tên miền được đặt hàng sẵn trở nên khả dụng, rồi nhấp vào Tiếp theo .
 10. Từ danh sách Số tín chỉ cần sử dụng , chọn số tín chỉ bạn muốn áp dụng, rồi bấm vào Tiếp theo .

  Lưu ý: Số điểm tín dụng trong danh sách là số điểm tín dụng bạn có sẵn cho giao dịch. Nếu bạn không có đủ tín dụng, chúng tôi sẽ đưa bạn đến giỏ hàng để hoàn tất giao dịch mua Đơn hàng đặt sẵn miền. Để hoàn tất việc thiết lập đơn hàng đặt sẵn tên miền của bạn, hãy tiếp tục qua quy trình thanh toán.

 11. Nếu bạn đã chọn các tên miền đã hết hạn, hãy chọn một trong các tùy chọn sau để đặt giá cho chúng, rồi nhấp vào Tiếp theo :
  • Không đặt giá - Điều này cho thấy không đặt giá cho các tên miền đã hết hạn mà bạn đã chọn.
  • Đặt giá thầu như nhau trên tất cả các miền - Đặt giá thầu cho mỗi tên miền bạn đã chọn. Giá trị của đặt giá là như nhau cho mỗi tên miền.
  • Nhập giá thầu riêng cho từng miền - Đặt giá thầu cho mỗi tên miền bạn đã chọn. Chỉ định Giá thầu tối đa cho mỗi tên miền.
 12. Tiếp tục qua quy trình thanh toán.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.