Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Đặt lại mật khẩu của tôi

Bạn có thể đặt lại mật khẩu FTP hay bảng điều khiển trong Cổng kết nối đối với các loại tài khoản sau:

  • dịch vụ lưu trữ chia sẻ cPanel
  • dịch vụ lưu trữ chia sẻ Parallels Plesk

(Không phải bạn?)

Đặt lại mật khẩu FTP/bảng điều khiển

  1. Trong xếp dành cho tài khoản mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Cài đặt.
  2. Nhấp vào thẻ Mật khẩu.
  3. Hoàn thành các trường trên màn hình, rồi sau đó nhấp Đổi mật khẩu

Bước tiếp theo

  • Bắt đầu sử dụng tài khoản của bạn bằng cách nhấp vào Quản lý trong xếp dành cho tài khoản này.

Các loại tài khoản khác

Để đặt lại mật khẩu cho các loại tài khoản khác, hãy tham khảo các bài viết sau:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.