Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Đặt lại mật khẩu của tôi

Nếu bạn không thể nhớ ra mật khẩu, chúng tôi sẽ cần biết bạn muốn truy cập vào đâu:

Tôi muốn truy cập vào... Thực hiện như sau...
Bảng quản trị WordPress Để đặt lại mật khẩu, hãy xem bài viết Đặt lại mật khẩu của bạn trên WordPress Codex.
sFTP hoặc phpMyAdmin/MySQL Bạn không thực sự đặt lại mật khẩu này nhưng chúng tôi có thể cho bạn biết nơi để tìm mật khẩu sFTP hoặc phpMyAdmin.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.