Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Đặt lại mật khẩu FTP

Bạn có thể đặt lại các thông tin bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản lưu trữ của bạn thông qua FTP, việc này cho phép bạn tải lên các tập tin vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng trình FTP khách.

Để đặt lại đăng nhập tài khoản lưu trữ của bạn

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Đăng nhập vào Cổng bằng cách sử dụng đăng nhập CÔNG TY_TÊN.
  4. Dưới tên miền cho người dùng mà bạn muốn chỉnh sửa, nhấp Cài đặt.
  5. Nhập Mật khẩu cPanel mới, và sau đó nhấp vào Thay đổi mật khẩu.

Bạn không thể thay đổi tên người dùng tài khoản FTP chính trong cPanel.

Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu cho những người dùng FTP không chính thức, đăng nhập vào cPanel (thêm thông tin), và sau đó nhấp vào tài khoản FTP.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.