Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Đặt lại mật khẩu GoDaddy

Nếu quên mật khẩu của tài khoản GoDaddy, bạn có thể cài đặt lại.

  1. Truy cập trang Đặt lại mật khẩu của chúng tôi.
  2. Nhập Tên người dùng hoặc Mã số khách hàng của bạn.
  3. Hoàn thành Thách thức bảo mật, rồi nhấp vào Gửi. Chỉ trong vài phút, bạn sẽ nhận được email chứa liên kết đặt lại mật khẩu.

Các bước tiếp theo

Nhiều thông tin hơn

  • Chúng tôi gửi email đặt lại mật khẩu đến địa chỉ email mà chúng tôi có trong hồ sơ tài khoản của bạn. Nếu bạn không nhận được email đó thì có thể chúng tôi chưa có địa chỉ email hiện tại của bạn và bạn cần yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.