Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Đặt lại tên người dùng và mật khẩu FTP của bạn.

Bạn có thể đặt lại các thông tin bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản lưu trữ của bạn thông qua FTP, việc này cho phép bạn tải lên các tập tin vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng trình FTP khách.

Để đặt lại đăng nhập tài khoản lưu trữ của bạn

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Nhấp vào Truy cập FTP.

    Nếu bạn không thấy biểu tượng, hãy bấm vào Hiển thị thêm trong phần dành cho tên miền bạn muốn sử dụng, rồi bấm vào Truy cập FTP.

  5. Trong cột Tên, nhấp vào người dùng FTP bạn muốn chỉnh sửa.
  6. Nhập thông tin đăng nhập mới mà bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.