Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Đặt lại tên người dùng và mật khẩu FTP của bạn.

Bạn có thể đặt lại các thông tin bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản lưu trữ của bạn thông qua FTP, việc này cho phép bạn tải lên các tập tin vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng trình FTP khách.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Từ phần Cài đặt, nhấp vào Người dùng FTP
  5. Bên cạnh người dùng FTP bạn muốn chỉnh sửa, từ menu Hành động, chọn Thay đổi mật khẩu hoặc Thay đổi tên người dùng.
  6. Nhập thông tin mới mà bạn muốn sử dụng, và sau đó nhấp vào Cập nhật.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.