Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Workspace Email Trợ giúp

Set my time zone and date preferences

You can customize the date and time preferences of your Workspace Email through the Settings menu.

  1. From the Settings menu, click Display Settings.
  2. Go to the Time tab.
  3. From the Time Zone list, select your time zone.
  4. From the Numeric Date Format list, select the format you want dates to display as.
  5. From the Folder Refresh Time list, specify how often you want to refresh folders. The time increment is in minutes.
  6. Click OK.

Liên quan đến cộng đồng

Dema's Avatar
Date Time Zone On dedicated server

1 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

plw's Avatar
date and time

1 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

starsoft's Avatar
Request option to advance domain autorenew date

1 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

franciscoMG's Avatar
Date and time delivery box in the checkout store

5 Câu trả lời

Last posted about 1 year ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng