Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tự động di chuyển trang WordPress của tôi

Nếu bạn có trang WordPress với một công ty khác, bạn có thể di chuyển trang sang tài khoản WordPress được quản lý Cơ bản, Cao cấp, Cốt yếu hoặc Nhà phát triển bằng công cụ di chuyển tích hợp.

Lưu ý: Nếu bạn có tài khoản WordPress được quản lý Chuyên nghiệp (chỉ có tại Hoa Kỳ và Canada), hãy sử dụng các hướng dẫn này để thay thế.

Lưu ý:Gói WordPress được quản lý của bạn có số website nhất định - ví dụ: tài khoản Cơ bản có thể có một website. Nếu gói của bạn không còn trang, bạn cần loại bỏ trang khỏi gói hoặc mua thêm gói, trước khi làm theo các hướng dẫn này.

Chuẩn bị trang để di chuyển

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo trang của bạn có thể di chuyển được và bạn đã có tất cả thông tin cần thiết về máy chủ.

Trang đủ điều kiện

Bạn có thể di chuyển một trang từ bất cứ công ty hoặc máy chủ nào trừ khi trang có:

Thông tin máy chủ

Để thực hiện di chuyển, bạn cần thông tin sau từ máy chủ hiện tại:

 • Tên người dùng và mật khẩu FTP
 • Tên người dùng và mật khẩu của quản trị viên WordPress
 • Vị trí máy chủ hoặc địa chỉ IP
 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Website WordPress được quản lý, hãy nhấp vào Quản lý tất cả.
 3. Nhấp vào Thêm trang.
  nhấp vào thêm trang cho wordpress được quản lý

  Lưu ý:Nếu bạn thấy thông báo Bạn không còn trang, hãy nhấp vào Mua gói mới để mua thêm gói hoặc nhấp vào Hủy để quay lại danh sách website WordPress của bạn.

 4. Từ danh sách Gói hiện tại của bạn, hãy chọn gói WordPress được quản lý mà bạn muốn sử dụng cho trang đã di chuyển, sau đó nhấp vào Tiếp theo.

  Lưu ý:Nếu bạn chỉ có một trang, chúng tôi sẽ tự động chọn gói đó cho bạn và bạn sẽ không thấy danh sách gói nữa. Chuyển sang bước tiếp theo.

 5. Nhấp vào Tôi đang di chuyển trang hiện có, sau đó nhấp vào Bắt đầu.
  Nhấp vào Tôi đang di chuyển trang hiện có, sau đó nhấp vào Bắt đầu
 6. Điền vào các trường còn lại để di chuyển trang của bạn.

Chúng tôi sẽ gửi email khi hoàn tất di chuyển trang của bạn.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.