Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tự động di chuyển trang WordPress của tôi

Managed WordPress đi cùng với tính năng tự động di chuyển để thuận tiện cho bạn di chuyển trang hiện có của mình.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trong trang Sản phẩm của tôi, trong phần Managed WordPress, bạn vui lòng chọn Quản lý tất cả.
 3. Kế bên Managed WordPress, vui lòng chọn + Tạo trang.

  Lưu ý: Nếu bạn thấy Bạn không còn trang nào khả dụng, hãy nhấp vào Mua gói mới để mua thêm gói hoặc chọn Hủy để quay lại danh sách website WordPress của bạn.

 4. Từ danh sách Gói hiện tại của bạn, vui lòng chọn gói Managed WordPress mà bạn muốn sử dụng cho trang đã di chuyển, sau đó nhấp vào Tiếp theo.

  Lưu ý: Nếu bạn chỉ có một trang, chúng tôi sẽ tự động chọn gói đó cho bạn và bạn sẽ không thấy danh sách gói nữa. Chuyển sang bước tiếp theo.

 5. Vui lòng chọn Di chuyển một trang WordPress hiện có.
 6. Điền vào các trường còn lại để di chuyển trang của bạn.
  1. Bạn muốn di chuyển trang nào? - Tên miền của trang bạn đang di chuyển.
  2. Tên người dùng WordPressMật khẩu WordPress - Tên người dùng của quản trị viên.
  3. Một khi trang đã được di chuyển thành công và thông tin xác thực quản trị được cung cấp là chính xác, vui lòng chọn Tiếp tục.
  4. Vui lòng chọn Trung tâm dữ liệu thích hợp cho khu vực của bạn.
  5. Vui lòng chọn Bắt đầu di chuyển.
 7. Có thể mất một lúc để di chuyển hoàn tất, những trang lớn và phức tạp hơn có thể mất nhiều thời gian hơn. Chúng tôi sẽ gửi email khi hoàn tất di chuyển trang của bạn.

Các bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.