Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tái chế nhóm ứng dụng trong Dịch vụ lưu trữ Windows của tôi

Theo mặc định, việc tái chế nhóm ứng dụng trong Dịch vụ lưu trữ của Windows diễn ra sau mỗi 29 giờ, để giúp tránh rò rỉ bộ nhớ, treo ứng dụng và các vấn đề khác. Đây là cách tái chế nhóm ứng dụng theo cách thủ công - ví dụ: ngay sau khi bạn thay đổi cài đặt PHP.

Lưu ý: Việc tái chế hồ sơ ứng dụng theo cách thủ công có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của người xem, vì vậy hãy làm theo các bước sau một cách thận trọng.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, hãy chọn Quản lý .
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Plesk Admin.
  4. Chọn Nhóm ứng dụng IIS chuyên dụng cho Website .

    Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ biểu tượng nào, hãy chọn Hiển thị thêm ở giữa trang, rồi chọn Nhóm ứng dụng IIS chuyên dụng cho website .

  5. Chọn Recycle .

Xem thêm thông tin