Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tải hình ảnh lên chiến dịch Email Marketing của tôi

Bài viết này đề cập đến một sản phẩm cũ không còn khả dụng cho khách hàng mới.

Trước khi có thể thêm hình ảnh vào chiến dịch tiếp thị qua email, bạn cần tải hình ảnh lên thư viện.

 1. Nếu bạn chưa sẵn sàng, hãy đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Email Marketing của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? )
 2. Trên trang Chiến dịch , ở cuối chiến dịch bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa .
 3. Trong ngăn bên phải, nhấp vào tab Hình ảnh.
  Nhấp vào tab Hình ảnh
 4. Bên dưới thẻ Hình ảnh , nhấp vào dấu cộng để duyệt tìm hình ảnh.
  Nhấp vào dấu cộng
 5. Nhấp vào ảnh bạn muốn tải lên và nhấp vào Mở .
  Nhấp vào một hình ảnh và nhấp vào Mở

Giờ đây, hình ảnh của bạn sẽ xuất hiện trong ngăn bên phải, trên tab Hình ảnh.

Mẹo tải ảnh lên

 • Bạn có thể tải lên bất kỳ định dạng tập tin .jpg, .png hoặc .gif nào.
 • Hình ảnh của bạn phải ở trong không gian màu RGB, không phải CMYK.
 • Hình ảnh không được rộng hơn 590 pixel.
 • Giữ kích thước tập tin ảnh dưới 200KB. Bất cứ điều gì lớn hơn sẽ làm cho email bị sa lầy khi nó được gửi và mở.

Xem thêm thông tin