Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tài khoản email tổng hợp là gì?

Tài khoản email nhận tất cả là một địa chỉ được chỉ định để nhận tất cả các thư được gửi đến một địa chỉ email không chính xác cho một miền. Ví dụ, bạn có ba địa chỉ email được thiết lập cho coolexample.com; info@coolexample.com, sales@coolexample.com và webmaster@coolexample.com, bạn có thể thiết lập info@coolexample.com làm tài khoản email nhận toàn bộ. Sau đó, bất kỳ email nào được gửi đến manager@coolexample.com (hoặc bất kỳ địa chỉ email không hợp lệ nào khác), sẽ được gửi đến tài khoản nhận tất cả (info@coolexample.com).

Bạn có thể thiết lập một tài khoản email tổng hợp cho mỗi tên miền.