Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Tài khoản Gmail với email GoDaddy

Kết quả hàng đầu cho "Tài khoản Gmail với email GoDaddy"

Chuyển tiếp email Tìm hiểu cách chuyển tiếp email từ tài khoản email GoDaddy đến một tài khoản khác hoặc ngược lại.

Thiết lập tài khoản email ngoài Không gian làm việc trong webmail thuộc Không gian làm việc Bạn có thể tải email từ một tài khoản POP3 hoặc Gmail từ xa về tài khoản email trong Không gian làm việc của bạn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.